Historia
Heksagramy świata od lat dawnych

Heksagramy świata od lat dawnych

Tytuł tekstu nie jest tak naprawdę jasny od samego początku i z tego też powodu mam zamiar Wam na wstępnie wprowadzić podstawowe informacje w tym temacie. Po tym następnie mam zamiar przedstawiać dalsze informacje jakie zebrałem dla Was.

Podstawowe informacje

Dosyć często można natrafić na definicję, że heksagram (czasami też zamienna z gwiazdą Dawida) to znak magiczny. Znak ten pojawia się również w wielu wierzeniach i kulturach, od hinduskich mandali począwszy, poprzez wyobrażenia europejskie, do rzeźb z Ameryki. Znak heksagramu w starożytności stosowany był jako pieczęć. W magii często kojarzony z egzorcyzmami.

Heksagram
Heksagram
Źródło: http://pl.magiczna.wikia.com/wiki/Heksagram

W obecnych czasach heksagram łączy się z judaizmem, co tak naprawdę nie jest słuszne. Powodem jest to, że do około XII wieku w literaturze judaistycznej nie ma nawet wzmianki o heksagramie. Pojawiają się one znacznie później. Korzenie heksagramu sięgają aż po daleki Wschód, gdzie znany był jako Wielka Yantra, w tantryzmie i hinduizmie. Stanowił on połączenie pierwiastka kobiecego z męskim, był symbolem seksualnego zjednoczenia. Żydzi zaś zaczerpnęli go z pełną świadomością jego seksualnej wymowy. Heksagram, jakkolwiek by o nim nie mówić, to połączenie dwóch pierwiastków. Połączenie przeciwstawnych żywiołów, obecne w wielu kulturach, to najkrócej mówiąc odpowiednik znaku jin-jang, połączenie przeciwieństw i panowanie nad nimi. Połączenie bieli i czerni, dobra i zła. To również połączenie seksualności kobiecej i męskiej. Dwa zachodzące na siebie pionowo trójkąty równoboczne, skierowane ku sobie wierzchołkami, stały się symbolem judaizmu, są obecne nawet na fladze Izraela. Na poziomie duchowym heksagram jest symbolem równowagi, zrównoważonej boskości w człowieku.

W magii, oprócz tego, że pełni rolę uniwersalnego wręcz znaku magicznego, ochronnego, stosowany jest też jako pieczęć. Heksagramem pieczętuje się wykonane rytuały. Często używany jest jako wzmacniacz efektów magicznych. Wykorzystuje się go w różnego rodzaju biżuterii, talizmanach i amuletach. Istotną sprawą jest, że zarówno pentagram, jak i heksagram same w sobie posiadają moc, robiąc amulet należy je dodatkowo jednak nasycić własnymi energiami, własnymi wibracjami. Tylko wtedy jego magiczne działanie będzie w pełni skutkowało. Na płaszczyźnie fizycznej polega to na tym, że znak taki jak najczęściej nosimy przy sobie, oczywiście po uprzednim rytualnym oczyszczeniu go. Często o nim myśląc dostrajamy go do naszych wibracji. Przyniesiony prosto ze sklepu heksagram bądź też pentagram wymaga jednak indywidualnego dostrojenia.

Znaczenie heksagramu

Heksagram nazywany jest też sześcioramienną gwiazda albo też pieczęcią Salomona, znany też jako Gwiazda Dawida. Jest to też jako jeden z symboli Anty-Kościoła oraz symbol kabalistyczny, który został użyty przez Elifasa Leviego w Dogmacie i rytuale Wysokiej Magii, a następnie wykorzystany przez Serge’a Nilusa w jego dziele zatytułowanym Duże w Małym i Antychryst, czyli rychła możliwość rządu, znany szerzej jako Protokoły Mędrców Syjonu.

Dwa skrzyżowane trójkąty tworzące gwiazdę odzwierciedlają spotkanie dwóch bogów, bogów dobra i zła, symbolizowanych w chińskim taoizmie jako yin i yang. Tradycyjnie widzi się w nim Ogień z Wodą, ducha z materią, zamknięty, harmonijny układ przeciwieństw.

Na obwodzie widzimy napis: Quod superius Macroprosopus, sicut quod inferius Microprosopus, co oznacza, że Wielka Twarz (Macroprosopus) boga nieba jest równa Małej Twarzy boga otchłani. To doktryna Kabały, ezoteryczna doktryna Mędrców i Kapłanów Izralea wyrażona w Zoharze (inaczje wielkiej księdze kabalistów), czerpiącej swe główne treści z hermetyzmu starożytnego Egiptu. Według uzyskanych informacji taką gwiazdą królowie Salomon, Dawid i Betsabee mieli zaklinać demony i przywoływać anioły. Stąd też zwano ten symbol pieczęcią Salomona, a do dziś Gwiazdą Dawida (lub też Tarczą Dawida). Natomiast nie mają związku z judaizmem heksagramy występujące na rysunkach naskalnych w Alpach czy w książkach do czarnej magii.

Heksagram
Heksagram
Źródło: http://wolna-polska.pl/o-zydowskim-rodowodzie-masonerii-henryk-pajak/znaczenie-heksagramu

Najważniejszymi elementami, które są widoczne na heksagramie to ich znaczeni. Oto i one:

  • wąż pożerający własny ogon, symbol gnostycki par excellence, wynosi do rangi symbolu wysokiego wtajemniczenia uniwersalność nauk okultystycznych i moc Magów;
  • dewiza Quod superius Macroprosopus, sicut quod inferius Microprosopus będąca prastarą formułą hermetyczną oznacza, że to, co w górze, jest takie, jak to, co w dole. A więc sugeruje, że stworzenie jest odbiciem świata niewidzialnego. Stąd już tylko krok do negacji Objawienia, a tym samym teologii katolickiej;
  • postać górna ma na głowie papieską tiarę; to człowiek idealny albo boski, pełnia wszelkiej władzy. Z kolei dolna wyobraża Maga jako byt nadludzki;
  • trójkąt o wierzchołku skierowany w dół jest dla wtajemniczonych symbolem zstąpienia ducha w materię, natomiast trójkąt wznoszący się wyraża duchowe wspinanie się w górę;
  • Stola Dei (inaczej gwiazda Boga) jest tak naprawdę emblematem boskiej androgynii (czyli połączenia cech męskich i żeńskich, inaczej dwupłciowość);
  • w alchemii miał Heksagram wyobrażać wszystkie cztery pierwiastki (żywioły). Takie połączenie 4 żywiołów symbolizuje pramaterię zawierającą wszystkie składniki

Dla odmiany w psychoanalizie stosowano heksagram wpisany w okrąg i uważany za mandalę, pomocna w medytacji. Natomiast Indyjską Jantrę można uznać za bardziej skomplikowaną wersję tego znaku.

Heksagram był symbolem magów i adeptów wiedzy tajemnej. Stanowi potężną ochronę przeciwko złym mocom a do tego przyspiesza przyswajanie wiedzy, otwiera na nowe źródła informacji, ułatwia osiąganie postępów w nauce. Jest niezbędny jako ochrona i wzmocnienie sił osobistych podczas wszelkiego rodzaju rytuałów magicznych. Może być noszony przy sobie lub umieszczony w dowolnym pomieszczeniu, a nawet meblu. Obejmuje swym ochronnym działaniem nie tylko osobę, ale i pomieszczenie, w którym ona przebywa.

Heksagramy w danych czasach

Heksagram obok różnych form krzyża, pentagramu, koła, czworokątu i swastyki jest najpopularniejszym symbolem okultystycznym, religijnym i politycznym, który znalazł swoje miejsce w ikonografii religijnej, alchemicznej i mistycznej. Tak naprawdę spowodowane jest to tym, że otaczająca nas symbolika i geometria pojawia się wszędzie. Nawet zwykły zegar pełen jest kół, kwadratów, trójkątów, kątów i magii liczb.

Sześcioramienną gwiazdę, czyli heksagram, odnajdziemy w kulturach wielu narodów, ponieważ była ona kojarzona z magią. A ją kojarzono bardziej jako symbol ochrony przed zniszczeniem i symbol równowagi. Są domysły, że ta gwiazda ma swoje korzenie w magii przenoszonej z pokolenia na pokolenie i z kultury do kultury. Heksagram postrzegany jest jako talizman będący pod wpływem Saturna, Wenus oraz Jowisza. Co ciekawe symbol kojarzony z planetami miał na celu ochronę przewoźników przed różnymi zagrożeniami wynikającymi z podróży, ale nie chodzi tylko o podróż w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Patrząc tak w przeszłość to heksagram był powszechnie znany w Babilonie jako symbol ochronny. Znak ten był wplatany w ornamenty, między innymi w budowle, tkaniny, zbroje, i używany do przeróżnych celów magicznych np. w Mezopotamii. Do tego jeszcze był także symbolem bogini płodności, wojny i namiętności Astarte oraz boskim uosobieniem planety Wenus. Znak w kulcie Astarte był umieszczany na jej tronie. A heksagram w tym kulcie był przedstawiany jako gwiazda świecąca w dzień i w nocy.

Natomiast w Japonii symbol heksagramu znajduje się w herbie Kagome. Można go znaleźć w sanktuariach Shinto, najstarsze z nich datowane są na co najmniej 5 wiek przed naszą erą i są obecne na niemal wszystkich kamiennych latarniach. Logo Kagome czasami przedstawiane jest jako ośmioramienna gwiazda (czyli octagram). Wspomniany herb jest powiązany jako symbol religijny najbardziej przypominający gwiazdę Dawida, jednak kulturowo prawdopodobnie jest powiązany z hinduizmem, który również wywarł duży wpływ.

W Indiach sześcioramienna gwiazda jest znana jako Surya Yantra. W hinduizmie Surya oznacza Najwyższe Światło, natomiast Yantra oznacza urządzenie lub pojazd, co można w całości przetłumaczyć jako: Najwyższy pojazd Świetlny. Innymi słowy jest to portal za pomocą, którego można podróżować pomiędzy wymiarami. Swami Narasingha kapłan hinduskiego boga Kryszny, w czasie wizyty w Jerozolimie kupił gwiazdą Dawida i umieścił ja na szyi. Zapytany: Dlaczego używasz symboli żydowski, odpowiedział Ten heksagram to Sob-Kona, symbol Goloke, wyższego Kryszny.

Znak ten był także wykorzystywany przez Surya w hinduizmie, oraz perskiego Boga Mitre, który również czczony był przez Rzymian. To Rzymianie zadbali o to, aby oświecony Mitra znalazł swoje miejsce również w tworzonym od nowa chrześcijaństwie.Wielu krytyków chrześcijaństwa wie, że dzień 25 grudnia, wiąże się kultem słońca, które utożsamiane jest z Mitrą. Obecnie sześcioramienna gwiazda nazywa jest Gwiazdą Wisznu oraz odzwierciedla kosmiczną jedność Kali i Sziwy.

W Egipcie bóg Apis (nazywany też jako Hapi, Memfis, Ptah bądź też jako Ozyrys) był przedstawiany jako byk zrodzony z promienia słonecznego, który miał sześcioramienną gwiazdę u swego boku. Albert Churchward potwierdza, że ​​dom egipskiego boga Horusa, namaszczony był symbolem hexagramu, zwanego też drogą do rajskiego domu. Znak ten w Egipcie był synonimem sześciu największych potęg reprezentowanych przez konstelacje Ursa Minor (inaczej mówiąc konstelację Małej Niedźwiedzicy).

Ursa Minor
Ursa Minor
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ursa_minor_constelation_PP3_map_PL.jpg

Na terenie Imperium Rzymskiego znaleziono dziesiątki artefaktów prezentujących sześcioramienną gwiazdę. Są to tak naprawdę przedmioty znajdujące się na przykład w Pompejach u podnóży Wezuwiusza. Jedna z najbardziej imponujących mozaik w tym mieście ukazuje sześcioramienną gwiazdę z wpisaną weń swastyką, czyli talizman saturna (zwany też Talisman Remphan) chroniący przed śmiercią. Według alfabetu Trzech Króli byk w talizmanie Saturna to Remphan, który został opisany w Dziejach Apostolskich.

Owszem nosiliście namiot Molocha i gwiazdę boga waszego Remfana, te obrazy, któreście sobie uczynili, abyście się im kłaniali; przetoż was zaprowadzę za Babilon.

Zmieniając miejsce i czas to chciałbym przedstawić Wam informację, że Salomon zbudował ołtarz Asztoret i Molocha. Od tego momentu sześcioramienna gwiazda stała się głównym symbolem ofiary z ludzi, magicznych obrzędów, przez to też nazwano ją pieczęcią Salomona. Dzięki niej wybuchają wojny i rewolucje, ponieważ ołtarz ofiarny ciągle głodny jest krwi, strachu i bólu, a do tego Salomon praktykował okultyzm. Praktyki króla rozbiły dom Izraela, a jego mieszkańcy udali się na wygnanie na Kaukaz uciekając przed niewolą Babilońską. Natomiast przeciwnik władcy, Josiah, zniszczył zakazane ołtarze. Salomon również położył fundament dla sztuki masońskiej, w której ważną rolę odgrywa sześcioramienna gwiazda. Książka Sześcioramienna gwiazd autorstwa Grahama to tak naprawdę pierwsza praca naukowa, która dokumentuje pochodzenie i stosowanie tego symbolu na przełomie tysiącleci. Książka ta wyjaśnia nam, jak Egipscy magowie wprowadzili Salomona w arkana blisko i dalekowschodniej magii oraz w praktyki druidów, które stały się podstawą obrzędów templariuszy i masonów.

666 zawiera w sobie imię ukrytego Boga (stur, Saturn) i poprzez matematykę dowiadujemy się, że jest on związany z Lateinos (Latus) pochodzący od ryby (ukryty, bóstwo ryby). W II wieku Kościół nagle wynalazł pochodzące z kultu mitry słowo Ichthys, co oznacza rybę po grecku a przez to stworzył symbol Chrystusa. Od III wieku obraz ryby był wykorzystywany jako symbol Syna Bożego. Heksagram stał się znakiem bestii ponieważ symbolizuje ją.

…imię bestii albo liczbę jej imienia. Tutaj wchodzi w grę mądrość: Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, bo jest to liczba człowieka, a liczba jej — sześćset sześćdziesiąt sześć lub X. Objawienie. 13:18 (greckie)

Stosowany od starożytności heksagram odnosi się do boskości człowieka oraz jego numeru. W magii, okultyzmie, ideologi doskonałości, dualizmie, taoizmie, itp. człowiek złożony jest z dwóch równoważących się trójkątów, co w masonerii jest symbolem połączenia mężczyzny i kobiety wspólnie dążących do doskonałości, proporcjonalnej równowagi, na której opiera się architektura wszechświata.

Przeciętnemu człowiekowi trójkąt przede wszystkim kojarzy się właściwie z geometrią, pojęciem wyniesionym ze szkoły. A jednak jest trójkąt kształtem niezwykłym. Każda forma o obrysie łamanym, czyli składającym się z linii prostych może być podzielona na trójkąty. Jeśli znamy właściwości trójkątów, możemy wywnioskować, jakie są właściwości tejże dowolnej figury złożonej z linii prostych. To samo dotyczy form złożonych z krzywej, ponieważ można zamienić ją na obrys i znowu podzielić na trójkąty. Z tych właściwości korzysta szeroko pojęta grafika komputerowa, która wykorzystuje elementy związane z grafiką 3D i wszelkiego rodzaju modelowaniami, gdzie ta figura geometryczna jest podstawowym elementem nawet bardzo złożonych struktur przestrzennych.

Z jakiego powodu o tym opisuję. Powodem jest to, że w pieczęci Zakonu Iluminatów widzimy niedokończoną piramidę składającą się z 13 warstw z oprawionym w trójkąt Wszystkowidzącym Okiem przedstawiającym Wielkiego Architekta Wszechświata. Trójbok zatem stał się również symbolem tego zakonu, lecz nie tylko jego. W religii katolickiej symbol ten jest znakiem Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dwa skrzyżowane trójkąty – jeden skierowany podstawą do góry, drugi podstawą do dołu to heksagram znany jako Gwiazda Dawida, Tarcza Dawida lub Pieczęć Salomona. A do tego jeszcze widnieje na obecnej fladze Izraela. Symbol ten sięga korzeniami aż po Daleki Wschód, gdzie w hinduizmie jest znany jako Wielka Yantra.

W tym momencie przechodząc do interpretacji to tak naprawdę ciekawie się zapowiada. Na poziomie cielesnym trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu miałby być symbolem pradawnej samicy. Wytworzyła ona w sobie nasienie, które stało się następnie symbolem męskim przedstawionym jako trójkąt z wierzchołkiem skierowanym do góry. Heksagram jest to zatem symbol zjednoczenia tych dwóch pierwiastków, złączeniem męskiego i żeńskiego bóstwa. Na poziomie duchowym to najwyższy symbol zrównoważonej boskości. Można też rozumieć jako symbol czterech żywiołów: trójkąt skierowany wierzchołkiem do góry wyobraża ogień. Trójkąt z wierzchołkiem skierowanym w dół symbolizuje wodę. Trójkąt ognia przecięty przez podstawę trójkąta wody oznacza powietrze. Trójkąt wody przecięty przez podstawę trójkąta ognia symbolizuje ziemię. Całość zatem przedstawia w ten sposób wszystkie żywioły Wszechświata. A do tego cztery boczne wierzchołki są symbolami czterech podstawowych cech materii, które odpowiednio od góry są odpowiedzialne za ciepło/sucho oraz wilgotno/zimno. Żywioły więc przeciwstawiają się sobie parami: ogień – ciepło, sucho, woda – wilgoć, zimno, ziemia – zimno, sucho, powietrze – wilgoć, ciepło. Jest to zatem symbol syntezy przeciwstawnych zjawisk a zarazem jedności i złożoności świata.

Do tego jeszcze trójkąt stał się także symbolem Obrony Cywilnej w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia (niebieski trójkąt na pomarańczowym tle), Singapur, Nowa Zelandia. Jest także symbolem Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej. Znak ten jest też symbolem stabilności, który można niejako podzielić na stabilność pionową i poziomą. W pierwszym przypadku człowiek patrząc na stos utworzony w sposób samoistny przez naturę posłużył się nim przy różnych pierwotnych konstrukcjach – przy budowie szałasu, tipi, wigwamu. Konstrukcje tego typu – o przekroju trójkątnym, gdzie wierzchołek był złożony z dwóch lub większej liczby ścian napierających na siebie, gwarantowały bezpieczne schronienie. W drugim przypadku jest to bardziej mistyczno – ezoteryczne znaczenie.

Współczesnym wykorzystaniem heksagramów, przy okazji też smutną sytuacją, jest to, że w czasie II wojny światowej nazistowskie Niemcy wykorzystywały do oznaczania ludzi na specjalnych opaskach lub ubraniach. Noszone było przez ludzi, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych, wywożeni przymusowo do pracy w Niemczech, byli przeciwnikami systemu, lub po prostu byli inni niż chcieli tego hitlerowcy. Oto przykłady: żółtą gwiazdę Dawida musieli nosić Żydzi, czerwony trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu był symbolem Niemca – przeciwnika nazistów, beżowy trójkąt musieli nosić Romowie, różowy lub czarny trójkąt był symbolem homoseksualistów, fioletowy był symbolem zwolenników Biblii.

Bibliografia

1. http://pl.magiczna.wikia.com/wiki/Heksagram;

2. https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2010/06/28/znaczenie-heksagramu/;

3. http://wolna-polska.pl/o-zydowskim-rodowodzie-masonerii-henryk-pajak/znaczenie-heksagramu;

4. http://ezodar.pl/index.php?/topic/876-heksagram/.