Kim był Jezus Chrystus?

Zdjęcie pokazujący rzeźbę Jezusa Źródło: http://pixabay.com/pl/jezus-statua-fig-g%C5%82owy-twarz-284414/ Autorstwo:
Zdjęcie pokazujący rzeźbę Jezusa
Źródło: http://pixabay.com/pl/jezus-statua-fig-g%C5%82owy-twarz-284414/
Autorstwo: Antranias

Pisząc parę tekstów na swojego bloga natknąłem się w niektórych źródłach, że Jezus Chrystus mógłby tak naprawdę być przedstawiany jako jeden człowiek, lecz też ludzi mogło być więcej, którzy po prostu mogli się podawać za niego. Lecz nie wiadomo czy było tak naprawdę. No to rozpocząłem grzebanie czy cokolwiek zostało gdzieś zapisane.

Narodziny Jezusa

Natrafiłem na ciekawy artykuł, który opowiedział o samych narodzinach Jezusa Chrystusa. Zaciekawiły mnie przedstawione wnioski na tyle, że wcześniej nie zastanawiałem się nad przedstawioną historią w Nowym Testamencie. Zwrócono uwagę, że w czasach narodzin Jezusa spisom powszechnym podlegali sami mężczyźni i tylko oni musieli udać się do miejsca pochodzenia swojego rodu (w przypadku spisów w tradycji żydowskiej). W takim przypadku trudne jest do zrozumienia z jakiego powodu brzemienna Maria musiała jechać z Józefem na ten spis ludności. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że osoby tworzące historię o Jezusie chciały udowodnić miejscem urodzenia, że Chrystus jest z rodu Dawida.

Dzięki temu początki życia Jezusa Chrystusa zostały bardziej zmyślone na potrzeby udokumentowania rodowodu. Niestety prawda może być zupełnie inna, mogę przypuszczać za niektórymi źródłami, że Chrystus mógł się narodzić w Nazarecie i tam na spokojnie dorastać do 12 roku życia, do momentu jak rozpoczął nauczać w świątyni, jak jest napisane w Biblii.

Apokryfy

Ciekawą sprawą jest też to, że niektóre fakty nie zostały wprowadzone do Biblii jako teksty nienatchnione i zostały nazwane apokryfami. Natomiast są też pewnymi dokumentami potwierdzającymi jak było akurat interesujących nas czasów związanych z Jezusem. Pewnym też wytłumaczeniem można obejrzeć film, gdzie się wypowiada jeden z księży i pokrótce omawia jak to wygląda od strony kościoła.

Wikipedia daje nam możliwość zdobycia nie tylko podstawowych informacji o definicji, ale też umożliwia nam zdobycie informacji, które księgi nie zostały wprowadzone do Biblii. Mnie teraz bardziej zainteresowało czy jest cokolwiek na temat Chrystusa, odnalazłem. I co z tego wynikło? A to, gdzie można złapać nazwy odpowiednich ewangelii i one natomiast opisują życie Jezusa. Wiadomo, że dosyć sporo opisywało samego mesjasza. Nie będę wypisywał wszystkich, lecz wybrane teksty.

Czytając wybrane fragmenty Ewangelii Pseudo-Mateusza zastanawiałem się czy Nowy Testament dobrze przedstawia to co zostało zapisane w tej Ewangelii. Marię i Józefa całkowicie inaczej przedstawiono, mężczyznę opisano jako opiekuna Matki Boskiej niż jako męża. Właśnie dzięki temu na samym początku czytania rozpoczęło mnie brać zdziwienie, zostałem nauczony, że obydwoje byli małżonkami. Teraz okazuje się, że przez świątynie byli powiązani z sobą, aby wspólnie mieszkać. Następnym faktem jaki został opisany to, że mędrcy przybyli w okolicach dwóch lat później niż Jezus się narodził, czyli znów cztery nowotestamentowe ewangelie źle informują. Dalszym historiom dowiedziałem się jak Józef wraz z Maryją, Jezusem oraz innymi osobami skierowali się w kierunku Egiptu.

Jak wcześniej opisywałem same narodziny Chrystusa to „ojciec” musiał sam się pojawić w Betlejem. Dodatkowo doszła informacja, że nie ziemscy rodzice nie byli małżonki mogą w pewnym sensie potwierdzić, że rodowód Syna Bożego może być całkowicie zmyślony.

W ten sposób przez ten apokryf można się dowiedzieć kilku dziwnych spraw. Inną sprawą było to, że Józef jako cieśla wyjeżdżał do paru miejsc i możliwe, że w którymś momencie Maria wiedząc jak długo nie ma opiekuna w domu rozpoczęła podążać za nim oraz z potomstwem, aby dziecko miało ojca i matkę. Dzięki temu są takie opisy.

Protoewangelia Jakuba przedstawia trochę inną historię narodzin Jezusa oraz stan pomiędzy Józefem a Maryją. To co zostało opisane to ziemscy rodzice Chrystusa (według Nowego Testamentu) nie posiadali pełnoprawnie zawartego związku małżeńskiego. To co było to tak naprawdę Józef opiekował się Marią jako dziewicą poświęconą świątyni, był wdowcem mającym dorosłe potomstwo. Trudno było stwierdzić czy posiadał wnuki, o których wspominał w słowach, gdy przyjmował Maryję pod opiekę.

Następnym faktem jaki został opisany jest taki, że Jezus nie urodził się w samym Betlejem, tylko w okolicach tego miasta. W tym momencie jest to wielka różnica, przynajmniej dla mnie. Natomiast przy narodzinach żadna położna ani lekarz nie uczestniczył, a dodatkowo przedstawiono samego Zbawiciela jako bardziej człowieczego. Padły potwierdzające to słowa

I natychmiast chmura poczęła znikać z jaskini, a w jaskini pojawiło się wielkie światło, że nie mogły go znieść. I wkrótce światło to poczęło znikać, aż ukazało się dziecię i zbliżyło się, i zaczęło ssać pierś swej matki

Dzięki tym dwóm przykładom apokryficznym możemy się dowiedzieć o wiele więcej niż by można było wyciągnąć z Nowego Testamentu. Chrystus od samego początku swojego życia na Ziemi potrafił robić cuda, zostało opisane, że przy narodzinach uzdrowił jednej położnej rękę. Dodatkowo wcześniej cytowany tekst przekazuje, że jednak też był istotą z ludzkimi odruchami.

Zdrowie psychiczne Jezusa Chrystusa

Na jednej ze stron Wikipedii poświęcono kawałek miejsca na temat kilku informacji na temat zdrowiu psychicznemu Jezusa. Zaciekawiło mnie to z prostego powodu. A jest nim fakt, że jeśli Chrystus żył na Ziemi (jest możliwość, że jest wymyślony) czy był zdrów na umyśle. Jeśli nie to według niektórych psychiatrów miał rozdwojenie jaźni, halucynacje albo też chorobę zwaną potocznie schizofrenią.

Jeśli był chory to nasuwa mi się w głowy pytanie. Z jakiego powodu uwierzyło mu aż tyle osób, że jest mesjaszem wśród tylu kłamców? Niestety trudno teraz stwierdzić co było podstawą aż takiej wiary.

Jeśli chodzi o chorobę w niektórych kwestiach można by było uwierzyć psycholog, że w niektórych kwestiach Jezusowi można nie wierzyć. Halucynacje związane z samym Bogiem oraz rozmowy z nim jak inni nie widzą, a dodatkowo próby udowodnienia, że przez niego przechodzą wszystkie mądrości samego stwórcy. Przecież każdy mógłby podobnie mówić, wiadomo, że czegoś takiego nie stwierdzamy.

Z drugiej strony wcześniej podanym teście też są przedstawione osoby stojące po drugiej stronie barykady i twierdzące, że Jezus był zdrów na umyśle. Dodatkowo zdrowie psychiczne nie dokuczało mu, bardziej wierzący. Padały też stwierdzenia, że Chrystus pozostawał jednak w jedności duchowej.

Czy na pewno Jezus żył?

Na to pytanie chciałbym jednogłośnie odpowiedzieć, lecz tak naprawdę trudno jest określić. Jest za zbyt dużo informacji przemawiających za tym czy był prawdziwy. Według słów strony z Wikipedii można autor też ma trudności z potwierdzeniem czy Jezus w ogóle żył. Przedstawiono w jakiej formie są weryfikowane dokumenty związane właśnie z Chrystusem. Jest wiele pism, które mogłyby potwierdzić, lecz tak naprawdę trzeba odnaleźć odnaleźć w ogóle informacje o danym człowieku oraz w jakikolwiek sposób potwierdzić, że są z nim związane. Podobnie się dzieje jak w dokumentach w przeróżnych urzędach.

Nowy Testament potwierdza na tyle informacje, że są to bardziej ogólne i trudno stwierdzić ze stu procentową pewnością, że Jezus żył od tego do tego roku. Są przeróżne spekulacje co do lat, kiedy się urodził. Dwie ewangelie potwierdzają dwa różne okresy za panowania przeróżnych władców regionu i jest różnica dziesięciu latach. Dzięki temu też trudno opowiedzieć się za odpowiednim terminem bez dodatkowych informacji. Podobnie się ma z momentem śmierci Jezusa, tylko że tutaj pojawia się tylko różnica trzech lat. Niestety wszystko się komplikuje przy tak małych ilościach historycznej dokumentacji.

Co do samego życia Chrystusa można potwierdzić przy kilku religijnych dokumentach. Pojawiają się żydowskie zapiski związane z bratem Jezusa, Jakubem, który miał proces związany z nieprzestrzeganiem żydowskich praw. Innymi źródłami są zapiski Józefa Flawiusza, jeden z jego tekstów został poddany weryfikacji i od XVI wieku teolodzy zastanawiają się czy jest prawdziwy. Nie ma jednostronnego stanowiska z tym związanego. Jeśli nie macie pojęcia o czym wspomniałem to proponuję sprawdzić informacje na temat Testimonium Flavianum.

Innymi źródłami jakie mogą jeszcze potwierdzić, że Chrystus prawdopodobnie mógł żyć są rzymskie dokumenty związane z Chrześcijanami. Jednym z nich jest rocznik z 115 roku napisany przez Tacyta, gdzie właśnie jest opisane prześladowanie rzymskiej grupy osób tego wyznania. Wtedy określono też ogólne wiadomości o samym Mesjaszu, który zapoczątkował cały ten ruch religijny. Pojawiają się też wzmianki co do samego imienia Jezusa w innych dokumentach, lecz są o wiele mniejsze opisy, jeśli takowe się pojawiają.

Czy Jezus potrafił zmieniać swój wygląd?

Według informacji, które dostarczyła ta strona możemy się dowiedzieć, że Jezus miał nie tylko moc leczenia, wskrzeszania zmarłych, zmieniania wody w wino i mnożenia jedzenia. Potrafił jeszcze zmieniać swój wygląd. Dzięki temu mógł przebywać ze swoimi uczniami nie tylko ucząc, ale też im służąc.

Przez to też padło stwierdzenie o możliwości ominięcia ukrzyżowania. Przez to też mógł pojawić się ktoś inny niż sam Chrystus. Dodatkowo zostały ukazane słowa jakie się pojawiły w apokryfach związanych z Poncjuszem Piłatem. Mesjasz spotkał się z nim i było omawiane ukrzyżowanie oraz śmierć Syna Bożego. Po omówieniu wszystkiego gość w domu namiestnika stał się niematerialny, później nie widziano go.

Jak wiadomo, to te informacje nie zostały potwierdzone jeśli chodzi o inne dokumenty. Przez to też trudno jest umiejscowić, że takie spotkanie się odbyło w całej historii samego Jezusa albo Poncjusza. Dla mnie jest to fakt, że nie wszystko zostało ujęte we wszystkich tekstach Nowego Testamentu oraz nie wiadomo co tak naprawdę jest prawdą a co fałszem.

Przeżyć zmartwychwstanie i przenieść się do innego kraju

Dzięki tej stronie można się dowiedzieć, że Jezus jak zmartwychwstał to mógł przenieść się do Indii albo do… Japonii. Co ciekawe to, że w obydwu przypadkach pojawiają się dokumenty, dzięki którym można spekulować o tym, że Chrystus przeniósł się do obydwu krajów.

Dzięki tekstowi można się dowiedzieć, że oryginały dokumentacji związane z życiem Syna Bożego w kraju kwitnącej wiśni zostały na samym początku uznane za tajne. Natomiast w czasie II wojny światowej zostały zniszczone przez amerykańskie bombardowania. Pozostały tylko same kopie i teraz w rękach jednej rodziny, gdzie udowodniono powiązanie z tą sytuacją.

Jak wiadomo to oryginały w 1935 roku oryginalna dokumentacja miała w okolicach 1900 lat, gdzie też udowodniono, że Jezus posiada swój grób w miejscowości Shingo oraz jest napisana wola zmarłego. Dodatkowo jest też stwierdzenie, że Chrystus miał żonę i trzy córki, zmarł w wieku 106 lat. W obecnej sytuacji zastanawiam się czy można było w jakiś sposób uratować oryginały na tyle, że teraz można by było potwierdzić ich wiek. Przez to też można by było potwierdzić, że nie zmieniono wieku, jednocześnie potwierdzając albo dementując całą sytuację jaka zaistniała.

Czy naprawdę Jezus istniał?

Na pytanie postawione w tytule podrozdziału można odpowiedzieć, że istniał. Na pewno jako człowiek to istniał i nie ma możliwości temu zaprzeczyć, niektóre ewangelie w oryginale zostały spisane przez ludzi, którzy byli jego uczniami albo z jego otoczenia. A co z ludźmi, którzy pisali już po tym jak Chrystus poszedł do Nieba? Mieli kontakt z osobami, które miały styczność z Synem Bożym, dodatkowo potwierdza to ta strona , która opisuje przykład świętego Pawła. Właśnie on nie poznał się osobiście z synem Boga, lecz z jego bratem Jakubem oraz apostołem Piotrem. Dzięki temu mógł opisywać dla Chrześcijan to co powinni robić i stał po ich stronie.

Innymi słowami można ująć, że Jezus naprawdę istniał, lecz na obecną chwilę trudno jest mi stwierdzić czy posiadał boskie moce czy był zwykłym człowiekiem. Wiadomo z Nowego Testamentu, że potrafił. Niestety nie ma innego potwierdzenia w dokumentach, że było tak naprawdę. Jedynie to co wiadomo jest fakt, że był człowiekiem mądrym oraz był świetnym mędrcem oraz filozofem.

Kim był Jezus Chrystus?

A to jest naprawdę dobre pytanie, te z tytułu podrozdziału. A to dlaczego? A z tego, że jak opisywałem przed chwilą to trudno jest dokładnie potwierdzić boskość samego Jezusa, można powiedzieć, że żył, że miał rodzinę i znajomych. A do tego dochodzi jeszcze fakt, że stworzył Chrześcijaństwo.

Dodając do całego obrazu Chrystusa, który został przedstawiony jako Syn Boży w Nowym Testamencie można stwierdzić, że toczy się teraz walka pomiędzy psychologami czy był zdrowy na umyśle. U mnie jeszcze dochodzi pytanie, gdzie tak naprawdę się urodził, zmarł oraz czy miał naprawdę boską moc. Jeśli Bóg dał ten dar to widać, że nie licząc wskrzeszeń, leczenia oraz wypędzania demonów potrafił zmieniać swój wygląd oraz kształt.

Inną sprawą jest to czy Jezus jako Żyd nie powinien mieć żony, przecież w poznanych przez ze mnie dokumentach nie mogłem odnaleźć tej informacji potwierdzającej, że nie był singlem oraz czy poszukiwał sobie małżonki. Z tego powodu trudno stwierdzić czy taka kobieta się pojawiła, jak nie to czy w ogóle Chrystus miał jakiekolwiek propozycje założenia rodziny. Nie chce się wypowiadać, że powinien mieć, bo w tamtych czasach to był raczej obowiązek niż wybór, taki jak jest obecnie.

Definicje

Apokryfy w tym momencie jest to określenie używane głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół katolicki uważa za nienatchnione. Najczęściej są to księgi niewchodzące w skład Biblii.

Bibliografia

Nie ma dobrego tekstu historycznego bez bibliografii. I oto ona.

 1. http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Gdzie-naprawde-narodzil-sie-Jezus-Chrystus,wid,11739119,wiadomosc.html?smgajticaid=6125f5 – tekst związany z narodzinami Chrystusa;
 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Apokryf – trzeba było się dowiedzieć na temat co to są apokryfy;
 3. http://niewiarygodne.pl/kat,1031985,title,Enigma-Apokryfy,wid,15016796,wiadomosc.html – ponad dziewięć i pół minuty oglądania filmu na temat apokryfów;
 4. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/apokryfy-05.html – wybrane fragmenty Ewangelii Pseudo-Mateusza;
 5. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/apokryfy-04.html – wybrane fragmenty Ewangelii Dzieciństwa;
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_psychiczne_Jezusa – Wikipedia nawet opisuje zdrowie psychiczne Jezusa Chrystusa;
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Historyczno%C5%9B%C4%87_Jezusa – strona poświęcona historyczności Jezusa;
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Testimonium_Flavianum – świadectwo związane z życiem Chrystusa;
 9. http://niewiarygodne.pl/kat,1031985,title,Sensacyjny-tekst-rzuca-nowe-swiatlo-na-zycie-Jezusa,wid,15433346,wiadomosc.html – tekst przedstawiający stwierdzenie, że Jezus zmieniał kształt ciała;
 10. http://niewiarygodne.pl/kat,1031985,title,Najwieksza-tajemnica-w-zyciu-Jezusa-czy-kolejna-alternatywna-wizja-Jego-zyciorysu,wid,15216895,wiadomosc.html?smgajticaid=61274e – tekst przedstawiający, że Chrystus mógł żyć o wiele dłużej na Ziemi niż Biblia podaje;
 11. http://niewiarygodne.pl/kat,1031985,page,2,title,Jezus-istnial-To-niepodwazalny-fakt,wid,14425857,wiadomosc.html?_ticrsn=3&smgajticaid=61274f