Jak Bolesław Chrobry stał się królem?

Bolesław Chrobry
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry#mediaviewer/Plik:Boleslaus_I.jpg
Autor: Jan Matejko

Każdy z nas słyszał, że Bolesław Chrobry stał się pierwszym królem Polski. Lecz pojawiły się dwie wersje koronowania Chrobrego, lecz tylko jedna wersja jest prawdziwa. Dlaczego? O tym przeczytacie poniżej krótki wywód.

Pierwsza koronacja

W roku 1000 odbył się zjazd gnieźnieński, gdzie pojawił się Bolesław Chrobry oraz cesarz niemiecki Otton III. Cesarz odbywał akurat swoją podróż po kilku krajach celem przedstawienia idei wielkiego cesarstwa chrześcijańskiego oraz pielgrzymka do grobu świętego Wojciecha. W czasie tego kilkudniowego spotkania (7 – 15 marca 1000 rok) doszło do kilku wydarzeń, dzięki którym do śmierci Ottona stosunki polsko-niemieckie były pokojowe. Otton III był zachwycony pięknem krajobrazu oraz rozwojem technologicznym, oraz gospodarczym Polski pojawił się przy grobu świętego Wojciecha.

Następnie jeszcze w czasie wizyty w jednym momencie cesarz zrobił jedną rzecz, która wprowadziła wielką zmianę w tamtych i w obecnych czasach. Nie podarował żadnych rzeczy, po prostu wprowadził na głowę Chrobrego swój diadem, jednocześnie niemiecki władca uznał Bolesława za równego sobie. Trudno jest potwierdzić, że po tym czynie próbowano wysłać list do papiestwa z prośbą o potwierdzenie tejże koronacji. Do tej pory nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające, natomiast następca Ottona III, Henryk II, w czasie swojej kadencji walczył z Polską i nie chciał potwierdzić dokonania swojego poprzednika.

Druga koronacja

Cesarz niemiecki Henryk II, następca Ottona III i jednocześnie wróg Polski, zmarł w 1024 roku, co wykorzystał Bolesław Chrobry. Chrobry postanowił uwieńczyć swoje panowanie koronacją na króla Polski i w Wielkanoc 1025 r. w Gnieźnie odbyła się uroczysta koronacja, dzięki czemu Polska stała się kolejnym królestwem chrześcijańskiej Europy. W tym przypadku papież potwierdził chrześcijańską koronację, która była potrzebna w celu potwierdzenia w ówczesnej Europie do potwierdzenia, że dany kraj nie ma innej wiary niż ta dominująca na kontynencie europejskim. A do tego dodatkowe potwierdzenie, że dany człowiek jest prawowitym władcą państwa.

Przy wcześniejszym akcie koronacji brakowało właśnie papieskiego potwierdzenia, aby uznać w pełni Bolesława Chrobrego za pełnoprawnego króla Polski. Natomiast od 1025 roku dzięki dokonaniom i staraniom Bolesława I rozpoczęto w Polsce koronować królów na władców Państwa. Wcześniejsi władcy mogli tylko się poszczycić tym, że władają krajem. Natomiast mieli mniejsze znaczenie na arenie politycznej.

A która koronacja jest właściwa?

Według mojej oceny można do sprawy podejść dwojako, lecz tak naprawdę można potwierdzić tylko jedną wersję, kiedy Bolesław Chrobry stał się królem. A jest to rok 1025. Z jakiego powodu? A z tego, że Bolesław dostał wtedy pozwolenie na swoją koronację według zasad chrześcijańskich i przedstawić nasz kraj jako jeden z tych, którzy dołączają do wspólnoty religijnej. Do tego są potwierdzenia w przeróżnych dokumentach, nie tylko w Watykanie.

Z jakiego powodu nie chce uznać zjazdu gnieźnieńskiego jako okresu związanego z koronacją? A z tego, że wtedy Otton III pozwolił sobie na przekazanie daru Bolesławowi Chrobremu oraz nałożeniu na jego głowę diademu. A przez to potraktowanie polskiego władcy jako równego sobie. Niestety nie było żadnego potwierdzenia z innych miejsc związanego z tymi działaniami oraz ewentualną intronizacją Bolesława I. Chociaż samo wydarzenie zostało spisane do ksiąg historycznych.

Definicje

Święty Wojciech jest to czeski duchowny, który przybył do Polski w celu chrystianizowanie Prusów albo też Wieletów. Po dotarciu do celu i próbach ochrzczenia plemion o innej wierze Wojciech wraz z ochraniającym go grupką wojów został zaskoczony i zabity na miejscu. Odcięto mu głowę i wbito na pal celem wyrazem hańby. Głowa została ukradkiem zabrana przez jednego z Pomorzaninów a po pewnym czasie resztę ciała wykupił Bolesław Chrobry. Po tym świętego Wojciecha okrzyknięto męczennikiem.

Bibliografia

Poniżej oczywiście umieszczam listę pozycji bibliografii.

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry – skądś trzeba rozpocząć swoje poszukiwania wiedzy;

  1. http://pl.wikibooks.org/wiki/Historia_dla_gimnazjum/Boles%C5%82aw_Chrobry#Zjazd_gnie.C5.BAnie.C5.84ski – z tego źródła mogłem trochę wyciągnąć informacji do opisania;

3. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech – z tego źródła uzyskałem trochę informacji na temat świętego Wojciecha (skróciłem o nim informacje w Definicjach).